Вече сте се настанили в хотел в Търговище и сте любопитни какво може да Ви предложи градът и местностите около него?